Vyhodnocení první sezóny sběru mleziva

Jsme společnost, která se zabývá sběrem a zpracováním kozího a kravského mleziva s důrazem na vysokou kvalitu našich výrobků a přátelskou spolupráci se všemi partnery. Z osobní zkušenosti víme, že kozí mlezivo pomohlo některým našim rodinným příslušníkům lépe než klasické léky, proto jsme se rozhodli založit firmu na jeho zpracování, což do té doby nikdo nedělal. Přestože je naše Kozí kolostrum oficiálně „ pouze“ potravinovým doplňkem, jsme přesvědčeni o jeho výjimečnosti, která je velkým pomocníkem při udržení nebo návratu zdraví pro každého uživatele.

Během roku 2012 proběhla první plnohodnotná sezona sběru mleziva od chovatelů v České a Slovenské republice a jeho zpracování. Nejprve bylo nutné vyhledat vhodné farmy, které jsme následně osobně navštívili, protože přímý kontakt a představení našich záměrů pokládáme za základ důvěryhodné spolupráce s farmáři – chovateli. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s většinou chovatelů, které jsme navštívili, a že jsme svým přístupem, záměrem a chováním překonali nedůvěru některých farmářů k našim plánům i nám osobně. Důvěryhodnou spolupráci se všemi našimi partnery pokládáme za naprosto nutný základ budoucího rozvoje naší společnosti a pevně věříme, že se nám podařilo vybudovat během roku 2012 dobré základy vzájemné spolupráce, kterou budeme dále prohlubovat k oboustranné spokojenosti pro chovatele i pro nás.

Sezóna roku 2012 byla sezónou, ve které jsme získávali první zkušenosti jak se sběrem, tak se zpracováním mleziva. Bylo to období, kdy jsme úspěšně hledali cestu mezi teorií a praxí, mnohému se naučili a plně si uvědomili, že máme ještě spoustu práce před sebou. V první fázi sběru mleziva jsme si ověřili, že je důležité po porodu oddělit kozu s kůzletem a nechat mládě (mláďata), ať se napijí podle svých potřeb. Zbývající mlezivo je možné oddojit. Toto oddělení kozy s novorozeným kůzletem zabraňuje vypití mleziva ostatními mladými kůzlaty ze stáda, což se v některých případech děje. Podle sledování, které jsme provedli na farmách, se kterými máme užší spolupráci, nedochází k žádnému nežádoucímu zpomalení vývoje ani jinému sledovatelnému či měřitelnému negativnímu jevu u kůzlat z důvodu oddojení části mleziva pro další zpracování, čehož se někteří chovatelé obávali. Naopak se potvrdilo, že mléčná plemena koz mají u mleziva stejnou nadprodukci, která převyšuje jejich vlastní potřeby, jako u mléka.

Ve druhé fázi transportu a zpracování se nám podařilo najít dobrý způsob odebrání a vyhodnocení vzorků sesbíraného mleziva. Počet nutných a povinných kontrol je vysoký a náročný organizačně i finančně, ale protože jsou některé vzorky na základě těchto kontrol vyřazeny jako nevyhovující, je nezbytné tyto kontroly provádět. Toto vyhodnocení nám umožňuje přesněji rozpoznat kvalitu mleziva. Zjištěné výsledky jsme připraveni poskytnout chovatelům.

Za svůj úspěch považujeme navázání spolupráce s katedrou mléka a tuku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Výzkumným ústavem mlékárenským, Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Mikrobiologickým ústavem Akademie věd. S těmito institucemi se spolupodílíme na základním výzkumu, jehož účelem je najít nejlepší možný způsob zpracování mleziva a také podrobněji zmapovat jeho pozitivní účinky na lidský organizmus.

Ohlédneme-li se za minulým rokem, tak můžeme být spokojeni s tím, že se podařilo dospět od prvotního sběru mleziva přes jeho zpracování k finálnímu produktu, který je chráněn užitným vzorem a probíhajícím patentovým řízením. V tomto roce se těšíme na další spolupráci s vámi.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *