Zelený čaj

Zelený čaj je jedním z nejznámějších potravních doplňků na světě. Je opěvován za vše, od úbytku tělesné hmotnosti, přes prevenci rakoviny po dlouhověkost. Používají jej seriózní bylinkáři, kteří mu skutečně rozumí, a je základem většiny léčivých směsí na světě. Ale k věci. Nová studie ukazuje, že zelený čaj může pomoci zpomalit progresi rakoviny prostaty. Náš zpravodaj ale nebude o kladech zeleného čaje, i když těm se také budeme věnovat. Spíše se však zaměříme na „lumpárny“, které se dějí nejen kolem zeleného čaje, ale kolem všech doplňků včetně některých základních vitamínů-konkrétně vitamínu B6.
Nejprve však promluvme o některých dobrých vlastnostech zeleného čaje, tak jak jsou demonstrovány klinickými studiemi.

Zdravé bio-látky v zeleném čaji

Antioxidanty v zeleném čaji patří do téže skupiny jako antioxidanty v jádrech hroznového vína a extraktech z borovicové kůry. Jedná se o polyfenoly, z nichž hlavními jsou flavonoidy zvané proantokyanidiny. V zeleném čaji jsou hlavními proatokyanidiny katechiny. Nejsilnějším katechinem je Epigalocatechin Gallate (EGCG), který se v zeleném čaji nachází ve vysoké koncentraci. Proč nemají ostatní čaje podobné vlastnosti, přesto, že mnohé pochází ze stejné rostliny tj. Camellia sinensis, tedy Čajovník čínský? Je to velice prosté. To, čím se zelený čaj liší od ostatních, je způsob jeho zpracování.  Lístky zeleného čaje jsou fermentovány a spařeny jen lehce, což zabrání oxidaci EGCG. Naopak černé čaje nebo čaje oolong (polozelené) jsou vyráběny ze silně fermentovaných lístků, čímž dochází k přeměně EGCG na jiné sloučeniny, které nejsou v prevenci a boji proti různým chorobám natolik účinné.

Hovoříme-li o zeleném čaji, měl bych pravděpodobně zmínit jeho méně známého sourozence, bílý čaj. Hlavním rozdílem mezi čajem zeleným a bílým je ten, že lístky čaje bílého jsou sklízeny dříve než lístky čaje zeleného.  Nutno poznamenat, že bílý čaj v mnoha směrech trumfne ten zelený. Zaprvé, zatímco zelený čaj je jen lehce fermentován, bílý čaj není fermentován vůbec, díky čemuž zůstává EGCG nedotknutá. Za druhé, studie ukázaly, že lístky mladého bílého čaje si uchovávají vyšší koncentraci antioxidantů než zelený čaj. Faktem je, že koncentrace antioxidantů v bílém čaji je asi třikrát vyšší než v zeleném čaji. Podtrženo sečteno, cokoli řekneme o léčivých účincích zeleného čaje, platí také pro čaj bílý, ale dvojnásob.
Poznámka: přidání mléka či smetany do Vašeho čaje může jeho antioxidační účinky znehodnotit. Ačkoli se v tomto bodě studie neshodují, je pravděpodobně lepší být opatrný. Studie se však vzácně shodují, co se týče hořké čokolády, kde mléko výrazně omezuje její antioxidační potenciál. Jedná se o jednoduchý mechanismus. Mléčné proteiny vzájemně reagují s polyfenoly v čaji a čokoládě a snižují jejich účinek. Platí tedy, že užíváte-li koncentrovaný extrakt ze zeleného čaje, vyhnete se všem těmto problémům.

 

Přínos zeleného čaje pro zdraví

Jak jsem zmínil již dříve, účinky zeleného čaje jsou mnohonásobné a dobře probádané. Například, zelený čaj brání nádorovému bujení, u různých typů rakoviny vč. rakoviny prsu, plic a prostaty. Konkrétně, EGCG v zeleném čaji potlačuje angiogenezi, tj. vývoj krevních a lymfatických cév, které nádor potřebuje k přežití. A pokud to nestačí, polyfenoly v zeleném čaji potlačují metastázy. A konečně, EGCG je prvním známým útlumovým prostředkem telomerázy. V nádorových buňkách je telomerázová aktivita zvýšena, což přispívá k jejich neomezenému dělícímu potenciálu. Jinak řečeno, EGCG eliminuje „nesmrtelnost“ nádorových buněk. Závěrem tedy je, že zelený čaj je obzvláště účinný v likvidaci příčin leukémie, rakoviny prostaty, rakoviny prsu a zdá se být tou nejlepší prevencí rakoviny plic. To je možným vysvětlením toho, proč je mezi Japonci, kteří patří mezi nejsilnější kuřáky na světě, tak nízký výskyt rakoviny plic. Zelený čaj je totiž schopen téměř úplně zabránit rakovině poškozující DNA u kuřáků.

Zde benefity zeleného čaje nekončí. Zelený čaj efektivně reguluje hladinu cukru v krvi, redukuje cholesterol a triglyceridy a je schopen zvrátit ničivé účinky srdečního onemocnění. (Abych nezapomněl, Japonci, kteří pijí velké množství zeleného čaje, mají nejnižší výskyt kardiovaskulárních chorob na světě.)
A konečně, zelený čaj má blahodárné účinky také na mozek. Efektivně tlumí monoaminooxidázu (MAO). Také zabraňuje odumírání mozkových buněk, způsobenému oxidací glukózy nebo nadprodukcí NO. Snižuje množství volného železa, které se dostává k mozku. Výsledky tedy silně naznačují, že zelený čaj může sehrát významnou roli v prevenci jak Parkinsonovy tak Alzheimerovy choroby.

Zelený čaj zpomaluje rakovinu prostaty

Teď se podívejme na studii, která byla podnětem pro tento zpravodaj. Titulky se začaly objevovat v médiích před několika týdny, „ Zelený čaj zpomaluje rakovinu prostaty“. Podle této studie publikované v Cancer Prevention Research, časopisu Americké asociace pro výzkum rakoviny, muži s rakovinou prostaty konzumující extrakt ze zeleného čaje obsahující aktivní sloučeniny, prokázali výraznou redukci krevních ukazatelů predikujících progresi rakoviny prostaty.

Profesor James A. Cardelli, Ph.D., ředitel výzkumného programu translační medicíny na Feist-Weiller Cancer center, LSU Health Sciences Center -Shreveport uvedl: „Pokusným prostředkem použitým v tomto výzkumu byl Polyfenon E (poskytnutý firmou Polyphenon Pharma), který prokázal potenciál snižovat výskyt rakoviny prostaty a zpomalit její progresi“.
Studie byla provedena na 26 mužích ve věku 41 až 72 let diagnostikovaných s rakovinou prostaty a s plánovanou radikální prostatektomií, tj. odstranění celé nebo části prostaty. Pacienti užívali čtyři kapsle s obsahem Polyfenonu E až do doby těsně před operací.  Čtyři kapsle odpovídají 12 šálkům koncentrovaného zeleného čaje.
Zjištění ukázala významný pokles hladiny HGF, VEGF a PSA v krevním séru, přičemž HGF a VEGF jsou dobrými prognostickými ukazateli nádorového onemocnění. U některých pacientů byl podle výzkumu zaznamenán pokles až o 30 procent.
Cardelli a jeho spolupracovníci zjistili, že i ostatní biomarkery byly pozitivně ovlivněny. Bylo prokázáno jen několik vedlejších účinků a funkce jater zůstala normální-neovlivněna. Cardelli tvrdí, že existují důkazy, že mnoha druhům rakoviny lze předcházet.  Jeho studie pracující s rostlinnými substancemi podporuje myšlenku, že rostlinné sloučeniny nacházející se ve zdravé stravě mohou hrát roli v prevenci vzniku rakoviny či jejím vývoji.

Polyfenon E- falešná hra

Co je vlastně ten zázračný Polyfenon E, který se nachází v zeleném čaji? Podle Národního ústavu pro výzkum rakoviny je Polyfenon E látka zkoumaná za účelem prevence rakoviny, která je vyráběna ze zeleného čaje bez kofeinu. Obsahuje látky zvané katechiny, což jsou antioxidanty.
Podle výrobce, společnosti Mitsuin Norin, s.r.o., je Polyfenol výtažek z pročištěného čajového katechinu a stane se prvním katechinem ze zeleného čaje na světě, který bude ve farmaceutické jakosti.
To zní skutečně úžasně a také neobvykle. Nicméně skutečnost není dramatická. Polyfenon E použitý ve studii byl k dispozici v následujícím složení:  200mg epigalokatechingalát (EGCG), 48,5mg  epigalokatechin (EGC), 34,2 mg EC, 20 mg ECG, další čajové katechiny, 28,8 mg zrosolovatělého škrobu, 2,25 mg koloidního oxidu křemičitého a 2,25 mg stearátu hořčíku. Jinými slovy, na Polyfenonu E není nic mimořádného. Je to celkem běžná směs katechinů zeleného čaje. A co se „ farmaceutické jakosti“ týče, polyfenon standardně tvoří 95-98% složení výtažků zeleného čaje.
Záleží tedy na tom, že byly provedeny testy za použití standardizovaného extraktu zeleného čaje s ochrannou známkou? A že Národní institut pro výzkum rakovinu mu věnuje mimořádnou pozornost?
Odpověď zní: „ Ano, a jak!“

FDA usiluje o zákaz Pyridoxaminu (vitamin B6)

První, co Vás možná napadne, je: „ Co na tom záleží?“. Mnoho firem označuje své přísady ochrannou známkou. Vždyť já jsem udělal totéž u některých svých produktů. V těchto případech se ale jedná o pouhé marketingové rozlišení. Ale u Polyfenonu E se hraje úplně jiná hra.
Zamysleme se nad postavením zeleného čaje ve světě. Jeho jediným známým vedlejším účinkem je, že může způsobit potíže s usínáním, vypijete-li jej mnoho a těsně před spaním. Výměnou za tento zanedbatelný zápor, získáte všechny výše zmíněné klady (viz. rakovina, srdeční potíže, dlouhověkost, atd.). To vše potvrzeno jednou studií za druhou.  Jen těžko byste našli jiný lék na světě, který má tak málo vedlejších účinků a tak mnoho výhod podpořených takovým množstvím studií. Dokonce ani takzvaný zázračný lék-aspirin-není „čistý“. Pamatujte, že i minimální dávka aspirinu může způsobit vnitřní krvácení.
A přesto, i když má zelený čaj tyto prokazatelné účinky, nikde v USA, nikde v Evropě, ani jinde nenaleznete zmínku o těchto účincích v  souvislosti s jakýmkoli produktem na trhu s obsahem zeleného čaje. A to i přes fakt, že Polyfenol E je všude na internetu a v odborné literatuře označován za potencionální lék proti rakovině! Jak je to možné?
Možná najdeme odpověď, podíváme-li se na podivný případ jiné účinné látky-pyridoxaminu. Pyridoxamin je jedinou formou B6, kterou lze užívat bez obav z periferní neuropatie. Podle některých expertů je to jediná forma, která by měla být použita v potravních doplňcích. Přes tyto poznatky, FDA hájící zájmy farmaceutických společností vážně uvažuje o zákazu používat pyridoxamin v doplňcích. Proč?  Protože pyridoxamin se jeví velice slibně v prevenci komplikací v souvislosti s diabetem!! Kdyby byl, podle FDA, levný pyridoxamin dostupný v doplňcích, neexistovala by pro farmaceutický průmysl žádná motivace investovat peníze nutné k tomu, aby byl pyridoxamin klasifikován jako lék! Jinými slovy, jedná-li se o velké peníze, FDA je ochotna překlasifikovat běžný doplněk jako lék!
Detailnější pohled na tuto záležitost naleznete v článku Williama Faloona otištěném v posledním vydání časopisu Life Extension Magazine. Teď ale přejděme k jádru věci.

Blafování o zeleném čaji

Co se týče bylin a doplňků, vlády celého světa dělají vše, co je v jejich silách, aby Vám odepřeli veškeré informace o jejich skutečných zdravotních účincích. Připomíná to absurdní zákon ze slavného Hellerova románu Hlava 22.
Pokud neprokážete pozitivní přínos k jejich spokojenosti (a potřebujeme snad více důkazů o přínosu zeleného čaje?), pak nelze hovořit o přínosu, neboť by se to v podstatě rovnalo nepodloženým tvrzením.
Pokud už se Vám podaří prokázat pozitivní účinky, pak stejně nemůžete potravinové doplňky prodávat, protože už to nejsou doplňky.  Jsou to léky, a proto by byla věčná škoda nechat je v rukou někoho jiného než farmaceutických společností.
Existuje tedy způsob, jak z tohoto zapeklitého rébusu ven? Samozřejmě! Stačí se stát členem klubu zvaného farmaceutický průmysl. Nechte si svůj potravinový doplněk klasifikovat jako farmaceutikum a účtujte si o 600% více za v podstatě stejný potravní doplněk. Zdá se, že touto cestou se vydala firma Mitsui Norin, s.r.o. A koho poškodí toto „blafování“ nejvíce? – Pouze Vás, zákazníky!
Jsou Vám odepírány hory informací o spoustě potravních doplňků, které by mohly zachránit Váš život. Nebo jste nuceni platit mnohonásobně vyšší částky za oficiálně povolenou verzi téhož doplňku stravy.
V průběhu posledních několika let jsem opakovaně vyslovil svou znepokojenost nad tím, jak je komunita propagující alternativní zdraví posedlá legislativou, kterou s velikou pravděpodobností nikdy, ale nikdy neprojde.

Komentáře
  1. Marcela napsal:

    Je to tak, každý z nás je jen dalším kolečkem ve stroji. Pracuj a plať dokud máš čím, pak uvolni místo dalším.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *